C.S.A. - Comisia de supraveghere a asigurarilor


Data: 25.01.2007

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este autoritatea administrativa autonoma de specialitate, cu personalitate juridica, al carei scop principal este apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii de asigurare in Romania.

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a inceput la data de 2 iulie 2001, odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Parlamentului nr.20/27.06.2001 de numire a celor cinci membri ai Consiliului sau, care reprezinta conducerea acesteia, potrivit legii.

Toate activitatile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in domeniul asigurarilor, au ca baza legala Legea nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate normele si hotararile date in aplicarea acestei legi de catre Comisie. 

Comisia se finanteaza din resurse proprii si este condusa de un Consiliu format din presedinte, un vicepresedinte si 3 membri, numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere. Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit. Potrivit legii, primii membri ai Consiliului au fost numiti pentru mandate cu durate diferite.

Conform articolelor 5 si 8 din Legea nr.32/2000  privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are ca atributii, in principal, urmatoarele: 

- elaboreaza si / sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, si avizeaza actele administrative individuale, daca au legatura cu activitatea de asigurare, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari, iar in ceea ce priveste reglementarile contabile, si dupa avizul/informarea Ministerului Finantelor Publice;

- adopta norme in aplicarea legii, precum si norme prudentiale specifice, conform practicilor in asigurari;

- autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sa desfasoare activitate de asigurare, reasigurare ori intermediere in asigurari si/sau reasigurari, dupa caz, si avizeaza orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare;

- aproba actionarii semnificativi directi ori indirecti, persoane fizice sau juridice, aproba si retrage aprobarea persoanelor semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare; 

- supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor / reasiguratorilor / intermediarilor in asigurari si in reasigurari, inclusiv a sucursalelor aflate pe teritoriul statelor membre, atat pe baza raportarilor, cat si prin controale la sediu; asigura totodata o supraveghere suplimentara a urmatoarelor entitati:

- orice societate de asigurare care este o societate participativa in cel putin o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert;

- orice societate de asigurare a carei societate-mama este, dupa caz, un holding de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert;

- orice societate de asigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare; 

- ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;

- aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora; 

- emite decizii prin care acorda, suspenda sau retrage autorizatii, aproba divizarea sau fuzionarea asiguratorilor, aproba transferul de portofoliu de asigurari, sanctioneaza operatorii din domeniu pentru incalcarea legislatiei specifice in vigoare;

- primeste si raspunde sesizarilor si reclamatiilor privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurare si in reasigurare; 

- participa, in calitate de membru, la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale referitoare la supravegherea in asigurari; 

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor , ca autoritate autonoma de specialitate, si-a creat propria structura organizatorica, cu directii si servicii specializate, care a fost imbunatatita in timp, tinand cont de complexitatea si volumul ridicat de activitate.

Cu ocazia celei de-a 8-a Conferinte a International Association of Insurance Supervisors (I.A.I.S.), care a avut loc la Bonn in septembrie 2001, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a fost acceptata ca membru al I.A.I.S.

In calitate de membru al I.A.I.S, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si-a intensificat actiunile in aplicarea celor 28 de principii de baza in asigurari elaborate de I.A.I.S., printre care si cel referior la controlul la sediu. 

Obiectivele, procedura si organizarea unei actiuni de control de catre autoritatea de supraveghere sunt cuprinse in Standardul I.A.I.S. privind controlul la sediu.

Strategia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se circumscrie celor doua scopuri majore pe care le are: apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii finaciare a sectorului asigurarilor.

Integrata in sistemul mondial al supraveghetorilor in asigurari, prin afilierea la I.A.I.S., Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmareste intotdeauna preluarea celor mai bune practici in domeniu si intensificarea continua a actiunilor menite sa asigure o protectie eficienta a intereselor asiguratilor. 

In acest context si tinandu-se cont de progresele deja inregistrate, obiectivele principale ale strategiei pe termen scurt si mediu a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor au fost actualizate la finele anului 2004.

In spiritul tranparentei, strategia este prezentata si in `Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind activitatea desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2004`, pe care il puteti descarca accesand sectiunea Rapoarte.

Articole RCA »

In primul trimestru al 2015, primele brute subscrise pentru asigurarea RCA au depasit 800 milioane lei

Cu o crestere de peste 18% fata de trimestrul 1 al 2014, asigurarile RCA reprezinta 40% din totalul...

Topul celor mai mari daune platite de OMNIASIG in S1

Intr-un top al celor mai mari daune platite in primul semestru din 2014 de OMNIASIG Vienna...

ASF a adoptat trei norme care reglementeaza piata asigurarilor

Autoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat un set de masuri prudentiale care se refera la...

ASF investigheaza posibile fraude la decontarea politelor RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a solicitat celor 11 societati de asigurare autorizate...

Euroins poate emite din nou polite RCA

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis in sedinta de miercuri, 18 septembrie, ca...

Articole Actualitate »

Institutul de Management in Asigurari se va transforma in Institutul de Studii Financiare

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat infiintarea Institutului de Studii...

Locuintele asigurate facultativ trebuie sa detina si o polita PAD

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a...

In primul trimestru al 2015, primele brute subscrise pentru asigurarea RCA au depasit 800 milioane lei

Cu o crestere de peste 18% fata de trimestrul 1 al 2014, asigurarile RCA reprezinta 40% din totalul...

Comunicat de presa - Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis face apel la toti furnizorii de servicii medicale, cu...

Asigurarile de malpraxis nu isi gasesc locul

Medicii si asiguratorii nu gasesc o cale comuna pentru asigurarile de malpraxis. Daca incheierea...

Asistenta Clienti