C.S.A. - Comisia de supraveghere a asigurarilor


Data: 25.01.2007

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este autoritatea administrativa autonoma de specialitate, cu personalitate juridica, al carei scop principal este apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii de asigurare in Romania.

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a inceput la data de 2 iulie 2001, odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Parlamentului nr.20/27.06.2001 de numire a celor cinci membri ai Consiliului sau, care reprezinta conducerea acesteia, potrivit legii.

Toate activitatile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in domeniul asigurarilor, au ca baza legala Legea nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate normele si hotararile date in aplicarea acestei legi de catre Comisie. 

Comisia se finanteaza din resurse proprii si este condusa de un Consiliu format din presedinte, un vicepresedinte si 3 membri, numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere. Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit. Potrivit legii, primii membri ai Consiliului au fost numiti pentru mandate cu durate diferite.

Conform articolelor 5 si 8 din Legea nr.32/2000  privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are ca atributii, in principal, urmatoarele: 

- elaboreaza si / sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, si avizeaza actele administrative individuale, daca au legatura cu activitatea de asigurare, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari, iar in ceea ce priveste reglementarile contabile, si dupa avizul/informarea Ministerului Finantelor Publice;

- adopta norme in aplicarea legii, precum si norme prudentiale specifice, conform practicilor in asigurari;

- autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sa desfasoare activitate de asigurare, reasigurare ori intermediere in asigurari si/sau reasigurari, dupa caz, si avizeaza orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare;

- aproba actionarii semnificativi directi ori indirecti, persoane fizice sau juridice, aproba si retrage aprobarea persoanelor semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare; 

- supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor / reasiguratorilor / intermediarilor in asigurari si in reasigurari, inclusiv a sucursalelor aflate pe teritoriul statelor membre, atat pe baza raportarilor, cat si prin controale la sediu; asigura totodata o supraveghere suplimentara a urmatoarelor entitati:

- orice societate de asigurare care este o societate participativa in cel putin o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert;

- orice societate de asigurare a carei societate-mama este, dupa caz, un holding de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert;

- orice societate de asigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare; 

- ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;

- aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora; 

- emite decizii prin care acorda, suspenda sau retrage autorizatii, aproba divizarea sau fuzionarea asiguratorilor, aproba transferul de portofoliu de asigurari, sanctioneaza operatorii din domeniu pentru incalcarea legislatiei specifice in vigoare;

- primeste si raspunde sesizarilor si reclamatiilor privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurare si in reasigurare; 

- participa, in calitate de membru, la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale referitoare la supravegherea in asigurari; 

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor , ca autoritate autonoma de specialitate, si-a creat propria structura organizatorica, cu directii si servicii specializate, care a fost imbunatatita in timp, tinand cont de complexitatea si volumul ridicat de activitate.

Cu ocazia celei de-a 8-a Conferinte a International Association of Insurance Supervisors (I.A.I.S.), care a avut loc la Bonn in septembrie 2001, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a fost acceptata ca membru al I.A.I.S.

In calitate de membru al I.A.I.S, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si-a intensificat actiunile in aplicarea celor 28 de principii de baza in asigurari elaborate de I.A.I.S., printre care si cel referior la controlul la sediu. 

Obiectivele, procedura si organizarea unei actiuni de control de catre autoritatea de supraveghere sunt cuprinse in Standardul I.A.I.S. privind controlul la sediu.

Strategia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se circumscrie celor doua scopuri majore pe care le are: apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii finaciare a sectorului asigurarilor.

Integrata in sistemul mondial al supraveghetorilor in asigurari, prin afilierea la I.A.I.S., Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmareste intotdeauna preluarea celor mai bune practici in domeniu si intensificarea continua a actiunilor menite sa asigure o protectie eficienta a intereselor asiguratilor. 

In acest context si tinandu-se cont de progresele deja inregistrate, obiectivele principale ale strategiei pe termen scurt si mediu a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor au fost actualizate la finele anului 2004.

In spiritul tranparentei, strategia este prezentata si in `Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind activitatea desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2004`, pe care il puteti descarca accesand sectiunea Rapoarte.

Articole RCA »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Decontarea directa, un nou mar al Discordiei pe piata RCA din Romania

Decontarea directa, cu propria polita RCA, presupune reparea unui autovehicul in baza propriului...

Un nou proiect de lege ar putea aduce preturi personalizate pentru polita RCA

Polita RCA ar putea avea pret variabil, in functie de profilul de risc al beneficiarului, estimat...

Transportatorii din Romania anunta proteste de amploare fata de marirea RCA

Mobilizare generala impotriva maririi RCA Transportatorii din Romania anunta mobilizarea generala...

Anul marilor sperante pentru asiguratorii din Romania

Anul 2015 ar putea marca o reluare de ciclu pe piata asigurarilor din Romania, sunt de parere...

Articole Actualitate »

wqd

QWDeefWEFE

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

BursaAsigurarilor