A.R.A. - Asociatia Romana de Actuariat

Descriere:

Asociatia Romana de Actuariat este o organizatie tanara ce s-a infiintat legal in toamna anului 1999, activitatile sale educationale incepand insa inca din anul 1998.

Asociatia Romana de Actuariat, A.R.A este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, cu caracter nelucrativ creata in scopul promovarii, dezvoltarii si recunoasterii profesiei de actuar, precum si a individualizarii si a includerii acestei profesii in Nomenclatorul M.M.P.S. acestei profesii.

Membrii Asociatiei Romane de Actuariat sunt in marea lor majoritate persoane tinere, cu pregatire matematica sau economica si care isi desfasoara activitatea in principal in societatile de asigurari de viata sau generale. Obiectul principal de activitate consta in recunoasterea, sustinerea si promovarea profesiei de actuar in Romania precum si afirmarea si apararea drepturilor tuturor actuarilor ori a persoanelor asimilate profesional acestora care isi desfasoara activitatea in Romania.

Alte activitati care fac obiectul de activitate al asociatiei:

a) Promovarea si dezvoltarea culturii matematice, financiare, economice si tehnice in domeniul asigurarilor

b) Elaborarea unui cod de etica profesionala bazat pe integritate si respect a legislatiei

c) Educarea responsabilitatii colective. Crearea si promovarea standardelor profesionale.

d) Implicarea activa in domeniul stiintei actuariale in Romania precum si sustinerea intereselor actualilor romanii in Romania si in strainatate.

e) Dezvoltarea stiintei actuariale. Initierea unui program de invatamant superior de specialitate. Sprijinirea eforturilor de cercetare in domeniu.

f) Organizarea de cursuri de perfectionare in domeniul stiintei actuariale precum si de seminarii si conferinte de specialitate.

g) Infiintarea unui centru de documentare si de specializare. Tiparirea si difuzarea materialelor de specialitate.

h) Cooperarea cu societatile de asigurare, cu institutiile financiar-bancare, cu viitoarele fonduri de pensii de stat sau private.

i) Stabilirea de contacte de colaborare cu alte asociatii si organisme actuariale internationale.

j) Exprimarea opiniilor in legatura cu legislatia din domeniul asigurarilor.

Ce inseamna totusi actuariatul? Profesia de actuar a aparut si s-a dezvoltat mai inai in domeniul asigurarilor de viata, la origine actuarii desprinzandu-se din bransa statisticienilor specializati in teoria probabilitatilor. De-a lungul timpului atributiile precum si domeniile de activitate ale actuarilor s-au diversificat, consecinta a dezvoltarii sectorului financiar si al asigurarilor. In perceptia moderna actuarii sunt expertii acreditati in analizarea, modelarea si evaluarea problemelor ce implica un risc financiar si evenimente probabilistice.

Actuarii isi pot desfasoara activitatea in companiile de asigurari (viata si non-viata), in Fondurile de pensii sau de investitii, in Universitati sau in cadrul Organismelor Guvernamentale insarcinate cu Supravegherea activitatilor financiare sau de asigurare. in majoritatea tarilor din lume, actuarii sunt organizati in asociatii profesionale care urmaresc mentinerea unor standarde inalte de profesionalism, integritate si responsabilitate publica.

Pregatirea tehnica, competentele actuariale precum si experienta profesionala sunt piese esentiale in procesul de solutionare a problemelor financiare ce implica o mare diversitate de riscuri. Metodele fundamentale aplicate de actuari constau in optimizarea informatiilor din trecut in scopul proiectarii evenimentelor viitoare. in contextul general al unei institutii financiare, rolul actuarului ar putea fi sintetizat prin urmatoarele atributii fundamentale: Transpunerea realitatii economice intr-un model matematic capabil sa simuleze procesul financiar Selectarea setului de ipoteze de lucru si continua lor ajustare la realitatea economica. Aceste presupuneri sunt esentiale in procesul de testare a procesului financiar precum si in detectarea eventualelor senzitivitati.

Implementarea, administrarea si monitorizarea produsului in sistemul informatic. Crearea rapoartelor de informare a managementului companiei (rapoarte legate de fluxurile financiare ale companiei, rapoarte de productie, controlul profitabilitatii, etc) Rezolvarea diverselor probleme legate de implementarea produsului. Oferirea de consultanta La ora actuala, in Romania, aceasta profesie este foarte putin popularizata, am putea spune ca se bucura de o ilustra ignoranta.

Totusi, actuarul figureaza ca "notiune" in Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, care intr-o forma foarte concisa il defineste ca fiind specialistul in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la problemele financiare. Pentru orice informatii legate de activitatea desfasurata de ARA ne puteti contacta la adresa de mail: [email protected] sau la numarul de telefon: 01 402 85 80.

BursaAsigurarilor