A.S.F. - Autoritatea de supraveghere financiara

Descriere:

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este condusa de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi, respectiv, presedintele, prim-vicepresedintele si 3 vicepresedinti, precum si 4 membri neexecutivi. Acestia au fost numiti pentru un mandat de 5 ani, incepând cu data de 5 noiembrie 2013.

Componenta nominala a Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

1. Misu Negritoiu  - Presedinte - membru executiv

2. Cornel Coca Constantinescu - Prim - Vicepresedinte - membru executive

3. Marius Vorniceanu - Vicepresedinte - membru executiv - Sectorul Asigurarilor-Reasigurarilor

4. Mircea Ursache - Vicepresedinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor financiare

5. Ion Giurescu - Vicepresedinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private

6. Gheorghe Marcu  - membru neexecutiv

7. Biró Albin - membru neexecutiv

8. Daniel Stefan Armeanu - membru neexecutiv

 

ASF este autoritatea competenta din România in sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si are atributiile si competentele stabilite prin acesta, exercitate in conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea competenta din România in sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ASF este autoritatea competenta din România in sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competenta la nivel national pentru aplicarea si urmarirea respectarii actelor normative de directa aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, in domeniile prevazute de prezentul act normativ, precum si pentru transpunerea si implementarea in legislatia nationala a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum si al altor autoritati europene. 

ASF este unica autoritate nationala competenta pentru reprezentarea intereselor României in cadrul Organizatiei Internationale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete – ESMA, Autoritatii Europene de Supraveghere pentru Asigurari si Pensii Ocupationale – EIOPA si Asociatiei Internationale a Supraveghetorilor in Asigurari – IAIS, fiind memba de drept a acestor autoritati internationale, in baza legislatiei internationale aplicabile."

 

BursaAsigurarilor