ASF a adoptat trei norme care reglementeaza piata asigurarilor


Data: 12.11.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat un set de masuri prudentiale care se refera la modificarea normelor RCA, imbunatatirea procedurii de solutionare a petitiilor din sectorul asigurari si ajustarea, in scop prudential, a cerintelor minime referitoare la calitatea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor.
 
I. In privinta Normei RCA, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificarile au impact asupra activitatii de subscriere a politelor RCA si asupra activitatii de constatare si lichidare a daunelor.
 
Impactul asupra activitatii de subscriere a politelor RCA
 
a) Pentru o mai buna transparenta a procesului de vanzare a politelor catre asigurati au fost stabilite in sarcina asiguratorilor obligatii privind modul de ofertare a politelor RCA, indiferent de canalul de distributie (direct sau prin intermediar);
 
- Asiguratorii RCA/intemediarii in asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara;
- Asiguratorii RCA au obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare indiferent de canalul de distributie utilizat;
- Este interzisa asiguratorilor RCA/intemediarilor in asigurari acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la incheierea unei polite de asigurare RCA;
- Oferta asiguratorului trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minimum 3 zile si sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achizitie directa si data pana la care oferta este valabila;
- Oferta trebuie sa contina criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv raspunsurile oferite de catre potentialul asigurat (spre exemplu: varsta, domiciliu, marca vehicul etc.).

b) Interzicerea modificarii tarifelor de prima mai devreme de 12 luni de la ultima modificare (notificata catre ASF);
 
c) Obligatia asiguratorului RCA de a utiliza tarife de prima astfel incat sa se acopere toate obligatiile ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare;
 
d) Limitarea reducerilor comerciale ce pot fi acordate de catre asiguratori in baza tarifului de prima;
 
e) Mentionarea pe polita de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achizitie directa, acestea fiind incluse in prima de asigurare totala;
 
f) Asiguratorii au obligatia sa efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achizitie inregistrate si sa adopte masurile care se impun pentru a asigura concordanta politicilor de achizitie cu obligatiile asumate prin politele incheiate. ASF isi rezerva dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportati, in scopul protejarii asiguratilor/pagubitilor, sa intervina prin limitarea comisionului de intermediere;
 
g) Intermediarii au obligatia de a incasa prima de asigurare pentru RCA direct in contul asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sa vireze integral in contul societatii de asigurare prima incasata aferenta politelor RCA in cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii;
 
h) Politele RCA pot fi incheiate cu cel mult 30 de zile inainte de data intrarii in valabilitate a acestora;
 
i) Asiguratorul trebuie sa restituie diferenta de prima de asigurare RCA in cazul rezilierii politelor (spre exemplu transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului) in termen de maximum 10 zile.
 
Impactul asupra activitatii de constatare si lichidare a daunelor
 
a) posibilitatea externalizarii activitatii de constatare si lichidare a daunelor RCA;
b) in cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzura);
c) in stabilirea cuantumului despagubirilor, limitarea acoperirii politelor RCA la nivelul preturilor practicate de reprezentantele auto din Romania;
d) stabilirea unor termene si obligatii privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatarilor in termen de maximum 3 zile de la solicitare).
 
II. In privinta normei privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor in asigurari, printre modificari se regasesc:
 
a) se definesc notiunile de  “petent”, “imputernicit legal” si “petitie” in mod clar, pentru a stabili persoanele indreptatite sa depuna petitii referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare;
 
b) Societatile de asigurare au obligatia de a publica lunar, pe site-ul propriu, informatiile pentru toate petitiile inregistrate indiferent de provenienta acestora (atat direct la societatea de asigurare, cat si petitiile inregistrate la ASF). Datele sunt actualizate in primele 7 zile ale fiecarei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie sa raporteze la ASF situatia petitiilor inregistrate;
 
c) Se detaliaza modul de inregistrare a petitiilor in registrul electronic unic, in conditii de securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor efectuate de catre ASF la societati, care au relevat un mod neunitar de inregistrare a petitiilor;
 
d) Brokerii de asigurare trebuie sa aiba si sa transmita ASF proceduri scrise de solutionare a petitiilor si sa puna la dispozitia ASF, in format electronic, in termen de cel mult 10 zile calendaristice, documentele solicitate. Se detaliaza tipurile de documente care vor trebui puse la dispozitia ASF pentru instrumentarea unei petitii;
 
e) In cazul solicitarilor intemeiate de prelungire a termenelor de transmitere a documentatiilor solicitate de catre ASF, limita temporala se reduce de la 7 zile lucratoare la 5 zile calendaristice;
 
f) Se introduce o noua raportare calitativa atat pentru asiguratori, cat si pentru brokeri ca urmare a recomandarii nr. 5 din ghidul EIOPA.
 
Scopul acestor modificari este solutionarea mai rapida si eficienta a petitiilor asiguratilor/pagubitilor referitoare la societatile/brokerii de asigurare.
 
III. In privinta modificarilor privind activele admise sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor, ASF doreste sa determine asiguratorii sa reduca ponderea activelor nelichide din portofolii in vederea cresterii capacitatii lor de a-si onora obligatiile asumate prin contractele de asigurare.
 
Modificarea este de natura prodentiala, iar asiguratorii trebuie sa se conformeze noilor cerinte incepand cu trimestrul IV al exercitiului financiar 2014 (situatia trebuie depusa pana la sfarsitul lunii ianuarie 2015).
 
Printre modificari se numara:
 
a) se elimina anumite tipuri de active admise (spre exemplu terenuri agricole si extravilane);
 
b) se ajusteaza/introduc unele limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru 3 tipuri de active:
 
- 20% din rezervele tehnice brute in terenuri si constructii;
- 90% din rezervele tehnice brute in depozite si disponibilitati la institutii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezerve intr-o singura institutie de credit;
- 5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare la asiguratori/reasiguratori care nu detin un rating acordat de cel putin una dintre agentiile de rating inregistrate sau certificate in conformitate cu regulamentul Comisiei Europene (1060/2009).
 
c) se introduc reguli suplimentare de evaluare a activelor in privinta creantelor de la asigurati si intermediari.
 
Modificarile adoptate de catre ASF in privinta reglementarii si supravegherii sunt derivate din necesitatile pietei asigurarilor, transformarii cadrului general in care se desfasoara activitatea economica generala si de nevoia unei imbunatatiri permanente a protectiei asiguratilor/pagubitilor, prin masuri prudentiale, preventive, in scopul cresterii stabilitatii pietei financiare non-bancare.

Articole RCA »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Decontarea directa, un nou mar al Discordiei pe piata RCA din Romania

Decontarea directa, cu propria polita RCA, presupune reparea unui autovehicul in baza propriului...

Un nou proiect de lege ar putea aduce preturi personalizate pentru polita RCA

Polita RCA ar putea avea pret variabil, in functie de profilul de risc al beneficiarului, estimat...

Transportatorii din Romania anunta proteste de amploare fata de marirea RCA

Mobilizare generala impotriva maririi RCA Transportatorii din Romania anunta mobilizarea generala...

Anul marilor sperante pentru asiguratorii din Romania

Anul 2015 ar putea marca o reluare de ciclu pe piata asigurarilor din Romania, sunt de parere...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...

BursaAsigurarilor