ASIGURAREA BUNURILOR PERSOANELOR JURIDICE


Asigurator: EuroinsObiectul asigurarii.

Se pot asigura toate bunurile mobile si imobile fata de care Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial. Acestea pot fi : Cladiri si alte constructii: cladirile si constructiile care adapostesc activitati comerciale, publice, de divertisment, cu caracter industrial precum si anexele si dependintele acestora. Sunt cuprinse in asigurare instalatiile si echipamentele electrice, termice, hidraulice, de ridicat, sanitare, care le echipeaza si le deservesc. Utilaje, echipament, mobilier. In aceasta categorie de bunuri se cuprind: agregatele, instalatiile, masinile si utilajele folosite pentru activitatea productiva, comerciala, aparate de masura si control, mijloace de transport si depozitare (altele decat cele destinate circulatiei pe drumurile publice), continutul cabinetelor profesionale, continutul si dotarea sediilor de firme si reprezentante. Nu se pot acoperi prin aceasta asigurare instalatiile si utilajele petrochimice, miniere precum si liniile de distributie a curentului electric. Stocul de Marfuri: materiile prime, produsele finite si ambalajele aferente aflate in depozite sau sectii, semifabricate, materiale auxiliare. Se exclud materialele usor inflamabile, explozive sau cu potential de autoaprindere.

Riscuri asigurate.

Polita acopera urmatoarele Riscuri de baza (flexa) 1. incendiu, inclusiv pagubele materiale directe, produse bunurilor asigurate prin carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara; 2. trasnet, exclusiv daunele la aparatele si instalatiile electrice; 3. explozie, urmata sau nu de incendiu, chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara a fi insa cauzata de dispozitive explozive; 4. caderea pe cladiri sau alte constructii a unor aparate de zbor sau a unor parti din acestea, cu exceptia dispozitivelor explozive. Prin plata unei prime de asigurare suplimentara, pot fi incluse in asigurare, impreuna sau separat si urmatoarele riscuri: cutremur de pamant; fenomene atmosferice; inundatii din cauze naturale; pagube produse bunurilor asigurate de avarieri accidentale ale instalatiilor de gaze, apa, canal sau incalzire centrala aflate in cladirea asigurata; furt prin efractie sau acte de talharie; acte de vandalism; greve, revolte.

Riscuri excluse.

Polita de asigurare nu acopera : pagubele rezultate din extinderea unui foc util sau dezvoltarea unei temperature tehnologice catre alte spatii, perimetre, constructii sau bunuri mobile sau imobile aflate in vecinatate, daca aceste pierderi au fost provocate de lipsa unor elemente de separare, neluarea sau luarea unor masuri insuficiente de evitare sau propagare; pagubele suferite de echipamente, utilaje, instalatii, functionand pe baza de combustie interna dar aceasta excludere se refera numai la utilajul, instalatia sau echipamentul insusi, avarierea sau distrugerea provocate prin extinderea incendiului sau exploziei asupra altor echipamente, instalatii, utilaje sau altor bunuri fiind despagubite; pagubele suferite de instalatiile electrice ca urmare a actiunii curentului electric (supratensiune, contact imperfect, nefunctionarea instalatiilor de masura, siguranta si control, izolare defectuoasa scurt-circuit, defect de impamantare); pagubele suferite de bunuri prin efectul indirect al trasnetului asupra circuitelor sau instalatiilor electrice precum si asupra aparaturii actionate electric.

Suma asigurata

Este cea declarata de asigurat si agreata de ASITRANS Pentru cladiri si alte constructii, utilaje, echipament, mobilier: asigurarea se poate face la valoare din documentele contabile. Pentru stocul de marfuri, asigurarea se poate face la valoarea maxima a stocului existent la un moment dat sau la valoarea stocurilor existente la data incheierii asigurarii, valoare ce poate fi modificata periodic, pe baza declaratiilor Asiguratului. Prima de asigurare se achita anticipat si integral la semnarea politei, iar daca s-a convenit plata in rate, in cuantumul si la termenele mentionate in polita. Perioada de asigurare este de regula de un an de zile. Polita se poate incheia si pe fractiuni de an.

Obligatiile Asiguratului:

In ce priveste asigurarea masinilor, instalatiilor, utilajelor si echipamentelor de productie obligatiile Asiguratului privind instalarea si protectia bunurilor in vederea prevenirii producerii pagubelor constau in respectarea instructiunilor producatorului privind montarea si instalarea bunurilor asigurate (inclusiv instructiunile referitoare la sursele de tensiune si instalatiile de asigurare a climatului optim de functionare), executarea in conditii optime a operatiunilor de asigurare a protectiei si intretinere a bunurilor asigurate. In ce priveste asigurarea bunurilor aflate pe stoc, Asiguratul este obligat sa aplice si sa respecte conditiile de protectie prevazute de legislatia in vigoare sau de autoritatile competente (protectia fata de incendiu, igiena etc.) si sa respecte normele de pastrare a bunurilor in conformitate cu natura acestora De asemenea Asiguratul este obligat sa ia pe cheltuiala sa, masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului sau furnizorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii si sa respecte recomandarile Asiguratorului privind conditiile de protectie, pastrare, functionare, microclimat, in scopul prevenirii producerii oricarui eveniment susceptibil a genera o cerere de despagubire;

Obligatiile ASITRANS

Sa constate si sa evalueze pagubele in termen de 5 zile de la data avizarii producerii evenimentului asigurat si sa plateasca despagubirile cuvenite in maximum 15 zile de la primirea documentatiei complete privind dauna.

Despagubiri

Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre ASITRANS, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu Asiguratul sau imputernicitii sai si, dupa caz, cu experti neutri. Evaluarea daunelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de felul daunei, respectiv totala sau partiala. Prin dauna totala se intelege distrugerea sau deprecierea in intregime a bunului asigurat sau intr-un asemenea grad incat refacerea, repararea sau restaurarea nu mai este posibila, ori costul acestora ar depasi suma asigurata. Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau deprecierea partiala a bunului asigurat in asa fel incat prin reparatie, restaurare sau inlocuire a unei (unor) parti componente, acesta poate fi readus la starea in care se afla inainte de producerea evenimentului asigurat, iar costul reparatiei nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a bunurilor la data daunei. La cladiri si alte constructii lucrarile de reparatie au la baza devizul intocmit pentru lucrari de reparatii la constructii civile si industriale. Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala, fiind dovedite cu facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare. In cuantumul despagubirii se pot include, daca inprealabil au fost incluse in polita si cheltuielile facute in scopul limitarii daunei si cheltuielile legate de curatirea locului, daca acestea au fost mentionate expres in polita de asigurare; Din cuantumul despagubirii se scade intotdeanua fransiza prevazuta in Polita de asigurare. La avarierea unui ansamblu sau subansamblu, se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu. La cererea Asiguratului, ASITRANS poate sa acorde avansuri pentru despagubiri, ca urmare a unei pagube deja constatate si care e urmarea unui risc asigurat.

Alte Polite Asigurari De Bunuri

Alte asigurari de bunuri

Asigurator: Certasig

Descriere: Alte asigurari de bunuricontinuare

ASIGURAREA BANILOR SI / SAU VALORILOR AFLATE IN CASIERII SI / SAU PE TIMPUL TRANSPORTULUI

Asigurator: EuroAsig

Descriere: In baza acestei asigurari se cuprind in asigurare banii in numerar pe timpul cat se afla in casierii sau pe timpul transportului efectuat de casieri...continuare

Asigurarea bunurilor casabile

Asigurator: Allianz-Tiriac

Descriere: Ce se poate asigura? - bunurile casabile: geamuri si oglinzi de orice fel, corpuri de iluminat si lampi (candelabre, lustre, plafoniere, veioze,...continuare

Asigurarea bunurilor casabile

Asigurator: Allianz-Tiriac

Descriere: Ce se poate asigura: � bunurile casabile: geamuri si oglinzi de orice fel, corpuri de iluminat si lampi (candelabre, lustre, plafoniere, veioze,...continuare

Articole Actualitate

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce schimbari semnificative pe piata si diversificarea ofertei brokerilor, care ar putea fi incurajati sa ofere servicii conexe cum ar fi asistenta juridica sau reduceri la alte tipuri de... continuare

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al revigorarii economice in Romania si in Europa, primul trend crescator de la criza financiara declansata in 2008, dupa colapsul Lehman Brothers, se arata in Raportul Anual privind Evolutia Pietelor... continuare

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vor trebui sa depuna declaratii prin care sa arate in ce masura respecta noul Regulament privind aplicarea principiilor de guvernanta... continuare

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa previi imbolnavirea si sa te bucuri de sanatatea ta. Costul tratamentelor medicale de calitate este extrem de ridicatNu stii niciodata cand te-ai putea imbolnavi. Daca se intampla acest lucru si este... continuare

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai pentru ca potentialii creditori ai companiei falimentate trimit prea putine cereri de plata catre Fondul de Garantare, dar si ca urmare a lentorii in analiza dosarelor de care sunt acuzate institutiile... continuare

BursaAsigurarilor