RASPUNDERE CIVILA A UNITATILOR SANITARE


Asigurator: Euroins


Obiectul asigurarii.

Raspunderea civila a Asiguratului pentru despagubiri datorate tertilor pagubiti sau pacientilor, ca urmare a producerii unui eveniment asigurat in timpul desfasurarii activitatii mentionate in Specificatie in perioada asigurata.

Riscuri asigurate.

ASITRANS acorda despagubiri Asiguratului, pentru toate evenimentele asigurate fata de care Asiguratul a introdus cerere de despagubire in perioada de asigurare, pana la limita raspunderii prevazuta in contractul de asigurare, pentru: - sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse din culpa tertilor/pacientilor, dupa cum urmeaza: - vatamarea corporala, imbolnavirea sau decesul acestora; - prejudicii la bunurile apartinand acestora; - cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, in legatura cu evenimentele asigurate, daca a fost obligat la desdaunare.

Riscuri excluse:

- prejudiciile (vatamari corporale si pagube materiale) provocate tertilor sau pacientilor ca urmare a disfunctionalitatii sistemelor de alimentare cu energie electrica, termica, furnizare de apa, a aparaturii medicale sau oricaror dotari sau facilitati apartinand unitatii sanitare din cauze neimputabile Asiguratului precum si cele generate de lipsa acestora desi Asiguratul a facut anterior aparitiei evenimentului asigurat demersurile pentru redobandirea lor; - raspunderea civila profesionala decurgand din practica medicala, in masura in care aceasta este sau poate fi acoperita prin polite de asigurare specifice (tratamente/servicii medicale efectuate in scopul provocarii graviditatii sau sterilitatii, inclusiv fertilizarea in-vitro, precum si pierderi financiare indirecte decurgand din activitatile descrise mai sus); - pierderea sau avarierea bunurilor proprietatea Asiguratului, inchiriate sau imprumutate acestuia, ori in grija, custodia sau sub controlul lui; - pagube produse cu intentie de catre Asigurat, ori pentru pagube produse in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni, savarsite cu intentie, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, alte organe de cercetare, pompieri sau altele), amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi condamnat Asiguratul, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor.

Limita de raspundere:

In functie de optiunea Asiguratului se stabilesc limite de raspundere: pe eveniment asigurat: raspunderea maxima asumata de Asigurator, in legatura cu prejudicii generate de producerea unui eveniment asigurat / serie de evenimente. Seria de evenimente reprezinta : - mai multe acte de neglijenta sau imprudenta similare sau avand caracter asemanator si care se pot atribui unuia si aceluiasi fapt generator de prejudicii si/sau mai mult de un singur act comis si avand ca urmare acelasi prejudiciu. - pe intreaga perioada de asigurare: raspunderea maxima asumata de Asigurator pentru toate evenimentele intamplate in perioada de asigurare. Prima de asigurare. Plata primei de asigurare se va face anticipat si integral sau in rate, cu mentiunea ca ratele de prima se vor achita anticipat pentru fiecare perioada acoperita. Rata intai de prima se achita la incheierea asigurarii.

Perioada de asigurare

Este de 1 an. La solicitarea Asiguratului, Asiguratorul poate accepta o perioada de asigurare mai mica de 1 an, dar nu mai putin de 3 luni.

Obligatiile Asiguratului:

Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea prejudiciilor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora. Sa comunice ASITRANS, in scris, imediat ce a cunoscut, despre orice modificare intervenita in cursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, fata de datele luate in considerare la incheierea asigurarii. Sa anunte ASITRANS, in scris, in termen de maximum 2 zile lucratoare dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin prezentul contract de asigurare sau orice reclamatie in legatura cu evenimente asigurate, furnizand toate informatiile, datele, istoricul, actele si documentele pe care le poseda.

Obligatiile ASITRANS.

Societatea ASITRANS ia in considerare cererile de despagubire depuse de Asigurat in perioada asigurata. Despagubirile nu vor putea depasi limita raspunderii prevazuta in contractul de asigurare. In cazul pagubelor produse bunurilor, despagubirea nu poate depasi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Alte Polite Asigurari De Raspundere Civila

Asigurarea de rapundere civila a unitatilor turistice si hoteliere

Asigurator: Allianz-Tiriac

Descriere: Cine se poate asigura: - societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, care sunt organizate intr-una din structurile de primire...continuare

ASIGURAREA DE RASPUNDEREA CIVILA PROFESIONALA A EXPERTILOR CONTABILI, CONTABILILOR AUTORIZATI, EXPERTILOR TEHNICI, A ADMINISTRATORILOR JUDICIARI SI A LICHIDATORILOR

Asigurator: EuroAsig

Descriere: Fiind o asigurare de raspundere civila profesionala, aceasta asigurare isi propune sa protejeze asiguratul impotriva urmarilor angajarii raspunderii...continuare

ASIGURAREA DE RASPUNDEREA CIVILA PROFESIONALA A MEDICILOR VETERINARI, ASISTENTILOR SI TEHNICIENILOR VETERINARI

Asigurator: EuroAsig

Descriere: Aceasta asigurare poate fi incheiata fie de catre medicii veterinari, asistentii si tehnicienii veterinari sau de catre unitatile veterinare sau...continuare

Asigurarea de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in trafic international pe sosele (CMR)

Asigurator: Astra Asigurari

Descriere: ASTRA Asigurari acopera consecintele financiare ale raspunderii civile contractuale la care Asiguratul se poate expune in calitatea sa de...continuare

Asigurarea de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in trafic rutier intern - CMR

Asigurator: Asirom

Descriere: Cine poate �ncheia asigurarea? Persoana juridica mentionata �n polita de asigurare, care �si asuma raspunderea executari unui transport �n trafic...continuare

Articole Actualitate

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce schimbari semnificative pe piata si diversificarea ofertei brokerilor, care ar putea fi incurajati sa ofere servicii conexe cum ar fi asistenta juridica sau reduceri la alte tipuri de... continuare

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al revigorarii economice in Romania si in Europa, primul trend crescator de la criza financiara declansata in 2008, dupa colapsul Lehman Brothers, se arata in Raportul Anual privind Evolutia Pietelor... continuare

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vor trebui sa depuna declaratii prin care sa arate in ce masura respecta noul Regulament privind aplicarea principiilor de guvernanta... continuare

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa previi imbolnavirea si sa te bucuri de sanatatea ta. Costul tratamentelor medicale de calitate este extrem de ridicatNu stii niciodata cand te-ai putea imbolnavi. Daca se intampla acest lucru si este... continuare

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai pentru ca potentialii creditori ai companiei falimentate trimit prea putine cereri de plata catre Fondul de Garantare, dar si ca urmare a lentorii in analiza dosarelor de care sunt acuzate institutiile... continuare

BursaAsigurarilor