RASPUNDEREA CIVILA PROFESIONALA DECURGAND DIN ACTIVITATEA DE CONSULTANTA IN CONSTRUCTII


Asigurator: Euroins


Obiectul asigurarii.

ASITRANS asigura raspunderea civila profesionala a personalului Societatilor autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati de asistenta si consultatii tehnice in domeniul constructiilor de interes civil: cladiri de locuit sau birouri, centre comerciale, de sanatate, de cult, industriale, cai de transport (autostrazi, sosele, poduri, tunele), baze sportive, obiective de interes public, precum si proiectele de restaurare ale acestora.

Riscuri acoperite.

Contractul de asigurare acopera actele de neglijenta erori sau omisiuni, aparute in derularea obligatiilor contractuale asumate de Asigurat, decurgand din serviciile prevazute a fi furnizate de acesta, intre care: - activitati premergatoare lucrarilor de constructii-montaj: verificarea documentatiei privind ofertarea, asistarea angajatorului in aprecierea ofertelor, a proiectelor si in general a documentatiei tehnice, stabilirea garantiilor etc.; - administrarea contractelor inclusiv sub aspectul corectitudinii financiare; - implicarea in aspectele tehnice ale derularii contractelor de asistenta, precum si analiza aplicabilitatii proiectului si alternativele acestuia, programul de lucru si graficul de lucrari, prevederi privind desfasurarea traficului pe timpul derularii contractului etc.; - supravegherea lucrarilor cuprinzand urmarirea indeplinirii etapelor de lucru in raport cu graficul de lucrari, efectuarea de teste si controlul materialelor introduse in opera, a echipamentului de lucru si manoperei; - efectuarea rapoartelor obligatorii inclusiv emiterea certificatelor de receptie partiala sau finala a lucrarilor, certificate de garantie, supervizarea activitatilor specifice perioadei de garantie etc.; - cheltuielile de refacere a unor documente sau suporturi de date primite in vederea derularii obligatiilor contractuale cum ar fi caiete de sarcini, proiecte, documentatie economico-financiare, grafice de lucrari precum si orice alte documente aflate in legatura directa cu obiectul asigurarii, necesare ca urmare a pierderii sau deteriorarii accidentale a acestora.

Riscuri excluse.

Sunt excluse: - pretentiile de despagubiri pentru prejudicii produse de Asigurat care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice (`software`) si/sau a sistemelor de calcul (`hardware`) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale, cele decurgand din servicii sau activitati prestate in afara obligatiilor profesionale prevazute in contractul de consultanta, prejudiciile rezultand din orice contract in care Asiguratul actioneaza in acelasi timp in calitate de antreprenor/constructor, producator sau furnizor; - pretentiile de despagubiri introduse reciproc de parti sau persoane avand calitatea de Asigurat in cadrul prezentului contract de asigurare sau in situatia in care partea respectiva se gaseste direct sau indirect sub controlul ori administrarea efectiva a asiguratului sau Asiguratul este partener, consultant sau colaborator pe baza de contract cu respectiva parte si nici cererile de despagubiri decurgand din modificari ale valorii contractuale rezultate din modificari cantitative sau valorice efectuate de Asigurat fara consimtamantul scris al angajatorului sau beneficiarului, nejustificate tehnic sau financiar, si avand drept rezultat pierderi financiare sau materiale de orice natura.

Limita de raspundere

Poate fi valoarea contractelor de consultanta semnate de Asigurat sau suma pana la care Asiguratul se considera expus in cazul producerii unui eveniment care sa implice raspunderea sa civila. Limita de raspundere se stabileste pe eveniment si total perioada asigurata.

Prima de asigurare

Se stabileste pe baza limitei de raspundere si a cifrei de afaceri comunicata de Asigurat pentru perioada asigurata.

Perioada de asigurare

Este de regula de un an de zile.

Obligatiile Asiguratului.

Asiguratul isi va asuma raspunderea de a proteja integral interesele angajatorului, evitand in acelasi timp aparitia oricarei manifestari de disfunctionalitate in desfasurarea lucrarilor. El este obligat sa utilizeze eficient resursele financiare implicate in lucrare, si va pastra in acest scop in permanenta personalul necesar la locul de desfasurare a lucrarilor. Asiguratul isi va asuma raspunderea pentru calitatea profesionala a personalului selectionat. Asiguratul va putea dispune modificari in derularea contractului, in cantitati de materiale si in graficul de lucrari numai cu aprobarea prealabila a angajatorului sau beneficiarului lucrarii.

Obligatiile ASITRANS.

ASITRANS are obligatia sa constate producerea evenimentului, in maxim 5 zile de la primirea instiintarii producerii, prin reprezentantii sai, impreuna cu Asiguratul sau Beneficiarul, inclusiv prin experti. ASITRANS are, de asemenea, obligatia sa participe la stabilirea nivelului prejudiciului si sa plateasca despagubirile cuvenite in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat, precum si cea care probeaza intinderea pagubei. Asiguratorul isi va indeplini obligatiile care decurg din prezentul contract in maximum 21 zile de la primirea documentatiei complete privind evenimentul asigurat.

Despagubiri.

In cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul va prezenta ASITRANS dupa caz devizul lucrarilor sau operatiunilor de inlaturare a pagubelor produse sau, in cazul deteriorarii sau distrugerii unor informatii sau stocuri de date electronice, despagubirea se va face pe baza actelor doveditoare privind cheltuielile legate de reproducerea, copierea sau transcrierea acestora sau a altora similare. Asigurarea se plateste direct beneficiarului sau, dupa caz, Asiguratului daca acesta dovedeste ca l-a despagubit in prealabil pe cel prejudiciat in conditiile agreate de ASITRANS.

Alte Polite Asigurari De Raspundere Civila

Asigurarea de rapundere civila a unitatilor turistice si hoteliere

Asigurator: Allianz-Tiriac

Descriere: Cine se poate asigura: - societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, care sunt organizate intr-una din structurile de primire...continuare

ASIGURAREA DE RASPUNDEREA CIVILA PROFESIONALA A EXPERTILOR CONTABILI, CONTABILILOR AUTORIZATI, EXPERTILOR TEHNICI, A ADMINISTRATORILOR JUDICIARI SI A LICHIDATORILOR

Asigurator: EuroAsig

Descriere: Fiind o asigurare de raspundere civila profesionala, aceasta asigurare isi propune sa protejeze asiguratul impotriva urmarilor angajarii raspunderii...continuare

ASIGURAREA DE RASPUNDEREA CIVILA PROFESIONALA A MEDICILOR VETERINARI, ASISTENTILOR SI TEHNICIENILOR VETERINARI

Asigurator: EuroAsig

Descriere: Aceasta asigurare poate fi incheiata fie de catre medicii veterinari, asistentii si tehnicienii veterinari sau de catre unitatile veterinare sau...continuare

Asigurarea de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in trafic international pe sosele (CMR)

Asigurator: Astra Asigurari

Descriere: ASTRA Asigurari acopera consecintele financiare ale raspunderii civile contractuale la care Asiguratul se poate expune in calitatea sa de...continuare

Asigurarea de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in trafic rutier intern - CMR

Asigurator: Asirom

Descriere: Cine poate �ncheia asigurarea? Persoana juridica mentionata �n polita de asigurare, care �si asuma raspunderea executari unui transport �n trafic...continuare

Articole Actualitate

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce schimbari semnificative pe piata si diversificarea ofertei brokerilor, care ar putea fi incurajati sa ofere servicii conexe cum ar fi asistenta juridica sau reduceri la alte tipuri de... continuare

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al revigorarii economice in Romania si in Europa, primul trend crescator de la criza financiara declansata in 2008, dupa colapsul Lehman Brothers, se arata in Raportul Anual privind Evolutia Pietelor... continuare

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vor trebui sa depuna declaratii prin care sa arate in ce masura respecta noul Regulament privind aplicarea principiilor de guvernanta... continuare

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa previi imbolnavirea si sa te bucuri de sanatatea ta. Costul tratamentelor medicale de calitate este extrem de ridicatNu stii niciodata cand te-ai putea imbolnavi. Daca se intampla acest lucru si este... continuare

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai pentru ca potentialii creditori ai companiei falimentate trimit prea putine cereri de plata catre Fondul de Garantare, dar si ca urmare a lentorii in analiza dosarelor de care sunt acuzate institutiile... continuare

BursaAsigurarilor